Zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Naukową – Warszawa, 17-18 listopada 2016

Główny Urząd Statystyczny i Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego zapraszają do uczestnictwa w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pod tytułem „Jakość życia i spójność przestrzenna. Interakcje rozwoju i dobrostanu w kontekście lokalnym”, która odbędzie się w dniach 17-18 listopada 2016 r. w Warszawie.

Organizatorzy konferencji:

LOGA nowa wersja 2
Główny Urząd Statystyczny
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

KOMUNIKAT (Zob. TUTAJ)LOGA tylko unijne_29 lipca

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020


		
Reklamy